A kdo jsem já?

Často se setkávám s údivem, proč jsem opustila jistotu svého původního tvůrčího povolání zubního technika a věnuji se právě tomuto nejistému způsobu obživy.
A já vysvětluji ( tu pro mne naprosto jasnou věc), že mohu žít spokojený život, jen když cítím vnitřní svobodu a naplnění. A tyto pocity se dostaví pouze tehdy, když dělám to, co mne plně a hluboce uspokojuje. Mám to velké štěstí, že tomu tak je.

Zároveň se domnívám, že je zde jistá paralela mezi profesí zubního technika, kdy zhotovuji zubní náhrady – ručně a pro lidi, a masérky, kdy se věnuji celému tělu – ručně a pro lidi. Stále na okraji širokospektrého oboru zdravotnictví.

Těžko objasňovat niterné pohnutky potřeby být užitečná právě tímto způsobem. Již nemám hmatatelný výsledek své práce, již nejsem zhotovitel výrobku, který má svou hodnotu. Přes úsilí prospět lidem co nejkvalitnějšími službami, nelze objektivně zhodnotit spokojenost či nespokojenost člověka, který ode mne odchází…Naštěstí mám svou pevnou víru v to, že práce odvedená poctivě s co nejlepším vědomím, se pozná.

Mnoho let se zajímám o zdravý životní styl,.. vyrostla jsem v rodině, která vždy věřila v sílu bylin, přírodního léčení, která respektovala lékaře ale rozhodně neseděla bezmocně v čekárně se složenýma rukama v klíně a s pocitem: něco se mnou udělejte… Naštěstí se doba mění a mnoho lidí cítí, že si MOHOU pomoci sami, možností je nespočet. Věřím v sílu pozitivního naladění, střídmosti, vyvážené stravy, zdravého pohybu, péče o tělo, sebevzdělávání.

S radostí se jezdím učit nové způsoby masáží a terapií, pátrám po dalších možnostech, které vedou k rovnováze těla i mysli, a tedy ke zdraví. A často žasnu, kolika způsoby lze přistupovat k tělu, k potížím, často stačí jen správný impuls, a náš geniální „stroj“ se opraví sám . Jen mu dát příležitost a čas. Jaké netušené možnosti regenerace se v něm skrývají…jak je silné, kolik vydrží. Pokud si ale díky naší zaneprázdněnosti nevšímáme signálů, které k nám tělo vysílá, plíživě si mohou dostavit potíže, ze kterých jsme náhle celí pryč.

Proto mysleme více na sebe, více se radujme, více se hýbejme i více odpočívejme, více milujme sebe a druhé ....

S úsměvem a láskou Markéta